O Kancelarii

Kancelaria adwokacka Anna Sroka zapewnia porady prawne, sporządza pisma procesowe i reprezentuje Klienta przed sądem. Współpraca ze mną pomaga zrozumieć sytuację prawną i ustalić odpowiednią strategię procesową. Sprawnie reaguje na działania sądowe drugiej strony sporu – zapewniam Państwu racjonalną ocenę sytuacji.

Moja kancelaria zapewnia Klientowi poczucie bezpieczeństwa dzięki indywidualnemu podejściu i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.

Porozmawiajmy

Zapraszam do kontaktu telefonicznego
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 19.00

SMSowego lub mailowego o dowolnej porze

Nawiązanie kontaktu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korespondencji. Administratorem danych osobowych jest Anna Sroka Kancelaria Adwokacka.

W związku z sytuacją epidemiologiczną przyjęcia klientów odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Adres:
ul. Wysłouchów 3 /LU2
30-611 Kraków

Lokal jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

 Parking dostępny wzdłuż ulicy Wysłouchów.


Przystanki autobusowe:

BUJAKA (ul. Halszki)
linie 133, 165, 174, 179,204,244, 735
oraz
WYSŁOUCHÓW (ul. Wysłouchów)
linia 133

Moje Specjalizacje

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Ujmując sprawę inaczej, prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia.

Prawo cywilne

Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego.

Prawo cywilne uznawane jest za podstawę prawa prywatnego i znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Z tego powodu jego znajomość jest warunkiem koniecznym w pracy każdego prawnika.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Prawo to, dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Wszystkie te regulacje, wchodzą w skład szeroko pojętego prawa cywilnego. Są one ujęte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Podstawowe zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Są one podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym w drodze przymusu z majątku dłużnika niezależnie od jego woli.

Postępowanie windykacyjne

(etap przedsądowy i sądowy) na terenie Polski i UE

Windykacja według prawnej definicji to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania zobowiązania przez dłużnika na rzecz wierzyciela.